Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů V&P trade service s.r.o.

Společnost V&P trade service s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy jako takové) a plnění veřejnoprávních povinností.

S vašimi osobními údaji, které od vás získáme, nikdy neobchodujeme. Použijeme je jen v rámci plnění smlouvy – kvůli přepravě zboží, informování o vyřizování objednávky a v komunikaci mezi námi. Po objednávce maximálně odešleme dotaz, jak jste byli s nákupem spokojeni.

Zpracování osobních údajů při objednávce zboží

1. Společnost V&P Trade service s.r.o., identifikační číslo: 06191398, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze Spisová značka: C 277840 (dále jen „prodávající“, „my“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČ/DIČ
 • adresu/sídlo
 • údaje o objednávce

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a námi dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Tyto údaje zpracováváme rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 9 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo vám mohou být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo telefonicky odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno námi, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro nás zpracovávají také dopravci či jiné přepravní služby, kterým vaše osobní údaje předáváme v nezbytném rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb (portál Heureka.cz,zboží.cz…), kterým jsou vaše osobní údaje předávány ovšem jen minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále následující zpracovatelé nebo třetí strany:

Poskytovatel softwaru: 

 • Shoptet a.s - poskytovatel webu. IČ: 28935675
 • WEDOS.cz, s.r.o. - webhosting a mailing IČ: 09675957

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů bude: 

 • Česká pošta s.p. (doprava zboží) IČ 47114983.
 • Zásilkovna s.r.o. (doprava zboží) IČ 28408306.
 • PPL CZ s.r.o. (doprava zboží) IČ 25194798.
 • ComGate Payments, a.s. (finanční služby) IČ 27924505.
 • ČSOB  (finanční služby) IČ00001350.
 • Heuréka Shopping s.r.o. (služba Ověřeno zákazníky) IČ 02387727.
 • Zboží.cz IČ 26168685.

5. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

6. Jako správce osobních údajů nemáme osobu pověřenou ke správě.

 • Lze nás kontaktovat na emailové adrese info@evibrator.cz

Zpracování údajů při odeslání dotazu skrze kontaktní formulář

1. V případě vašeho dotazu nebo poptávky zboží prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno
 • emailovou adresu
 • text zprávy

2. Jméno a emailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a námi. 

Zpracování údajů při registraci do účtu

1. V případě vaší registrace do účtu zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • emailovou adresu
 • doručovací údaje (pokud budete chtít doplnit)

2. Emailovou adresu je nutné zpracovat pro umožnění registrace do uživatelského účtu a k jeho administraci. Takové zpracování je možné na základě vašeho souhlasu a umožňuje ho čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení.
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále případně 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

3. V případě souhlasu se zasíláním newsletteru je nutné zpracovat vaši e-mailovou adresu a mohou vám být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování údajů při přihlášení k odběru newsletteru skrze formulář z patičky stránek nebo při dokončení objednávky s vaším souhlasem.

1. V případě vašeho přihlášení k odběru newsletteru zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • emailovou adresu

2. E-mailovou adresu je nutné zpracovat a mohou vám být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat nejméně po dobu 5 let od přihlášení k odběru newsletteru, nebo po dobu vašeho aktivního užívání účtu nebo případně 15 let od realizace posledního nákupu.

Zpracování cookies při návštěvě webové stránky evibrator.cz

1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky evibrator.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • fungování webových stránek
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení

2. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu info@evibrator.cz .Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

5. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na google stránkách.

Jaká práva máte?

Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení nebo vzít udělené souhlasy zpět Vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy Na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy Na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Heureka dotazník spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké datové informace, které jsou odeslány spolu se stránkami tohoto webu a uloženy prohlížečem na pevný disk počítače nebo do jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy webu. 

Cookies

Technické nebo funkční cookies: Některá cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference nezbytné pro základní fungování webu zůstávají známé. Umístěním funkčních cookies usnadňujeme návštěvu našeho webu. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě webu našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky v nákupním košíku nezmizí během používání webu. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu a ani je nemůžete odmítnout.

Analytické cookies: Analytické cookies využíváme k optimalizaci webu pro naše uživatele. Díky nim získáváme přehled o návštěvnosti, jejich zdrojích a způsobu používání těchto webových stránek. Povolení používání analytických cookies nám pomáhá zlepšovat web a vyhodnocovat funkčnost našich marketingových snah. ​​K využití analytických cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím vyskakovacího okna (cookies lišty).

Marketingové cookies: Marketingové cookies jsou cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo vyhodnocování chování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely. Tyto cookies umožňují nám a našim partnerům především správně zacílit reklamu a díky tomu vám nezobrazovat nerelevantní nabídky. ​​K využití marketingových cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty.  

Doba zpracování cookies

Délka doby zpracování cookies záleží na jejich typu. Zpracování technických nebo funkčních cookies se ukončuje vždy po skončení vaší relace, tedy zpravidla poté, co zavřete prohlížeč. Cookies, které se využívají na základě vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu platnosti souhlasu pro danou cookie nebo do vašeho odvolání souhlasu.

Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno (cookies lištu) s vysvětlením služeb a technologií, která na tomto webu využívají cookies. Kliknutím na příslušné tlačítko či textový odkaz vyjadřujete svůj souhlas nebo nesouhlas s používáním vybraných kategorií cookies a souvisejících technologií popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto zásadách o zpracování cookies. Používání cookies můžete také kompletně zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky poté nemusí fungovat správně.

Svou volbu ohledně cookies můžete samozřejmě kdykoliv později také změnit. Pokud byste chtěli své předvolby upravit.

Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat cookies. Můžete také určit, že některé cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte náš web.

Provozovatel (sídlo):

V&P trade service s.r.o.
Na veselí 871/10,
14000 Praha 4, Česká Republika
IČ: 06191398
DIČ: CZ06191398
vedená u rejstříkového soudu v Praze č. C277840.